Predstavljanje programa „Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ IPC-a

imp

„Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ naziv je programa kojeg petu godinu zaredom provodi Informativno pravni centar (IPC).

 

IPC je odgovoran za provedbu ovog programa od ožujka 2022. na području Sisačko-moslavačke županije. Nositelj programa je Ženska soba-Centar za seksualna prava Zagreb, a cjelokupni program financiran je od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22.rujna, Informativno pravni centar taj dan organizira javnu akciju na prostoru Gradske tržnice u Sisku od 10 do 12 sati s ciljem predstavljanja udruge i programa građanima.

Također, u listopadu održati će se okrugli stol s PU Sisačko-moslavačka županija s naglaskom na temu programa.

 

 

IPC žrtvama i svjedocima/kinjama neovisno o tome jesu li ili nisu prijavili/e kazneno ili prekršajno djelo pruža za vrijeme sudskog postupka i nakon:

• Emocionalnu i praktičnu podršku,
• Tehničke i praktične informacije te informacije o pravima,
• Psihološko i pravno savjetovanje
• Pratnja na sud, policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb

 

Adresa i kontakt IPC-a : Stjepana i Antuna Radića 37, Sisak (pored zgrade suda)
mob: 099/385-4423
Radno vrijeme: 08.00-14.00
E-mail: info@ipc.com.hr
www.ipc.com.hr

najčitanije