Europski agronomi oduševljeni hrvatskim projektom očuvanja turopoljske svinje

imp

261020211635241437.jpeg

U suradnji s Europskom komisijom Park prirode Lonjsko polje europskim je stručnjacima predstavio razvoj proizvoda od turopoljske svinje. Time je Hrvatska stala uz bok Njemačkoj, Italiji i Francuskoj.
Rad Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje na očuvanju turopoljske svinje jedan je od četiri najbolja takva projekta u Europi. Istaknuto je to na međunarodnom skupu Pripremna akcija o genetskim resursima biljaka i životinja u poljoprivredi Europske unije koji se održava u francuskom Nantesu.

Skup
Kako zanemarene pasmine i sorte učiniti ekonomski održivima i time ih očuvati, europski su agronomi učili na primjerima proizvoda od turopoljske svinje, njemačkog zelja filderkraut, talijanske pšenice soline te francuskog sira gwell od mlijeka krave bretonne pie noir.
„Od hrvatskog se projekta može mnogo naučiti. Upravo smo zato htjeli da Lonjsko polje svoje znanje podijeli s agronomima iz drugih dijelova Europe. Nakon analize ova četiri projekta koji nam daju dobar uvid u stanje na terenu, Europska će komisija stvoriti preporuke kako uz gospodarsko korištenje očuvati u Europskoj uniji ugrožene biljke i životinje“, kazao je Marcin Zarycki iz Europske komisije.

Marcin Zarycki
Tradicionalne biljke i životinje važne su ne samo za poljoprivredu, nego i za očuvanje biološke raznolikosti Starog kontinenta. Većina tradicionalnih sorti i pasmina zanemarena je jer su se pojavile nove koje u kraćem vremenu donose veći prinos. Kako bi tradicionalne opstale, njihovi proizvodi moraju biti visoke kvalitete i po tome se razlikovati od ostalih na tržištu.
„U Hrvatskoj velike napore ulažemo kako bi potrošači upoznali proizvode od turopoljske svinje: šunku, salamu, slaninu, čvarke i mast. Veseli nas činjenica da raste potražnja za tim proizvodima jer to uzgajivače potiče da nastave uzgajati tu jedinstvenu pasminu svinja. Kako bismo pospješili proizvodnju, namjera nam je izgraditi zajednički pogon za preradu mesa od turopoljske svinje“, istaknuo je Ivor Stanivuković, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Valerija Hima i Ivor Stanivuković
Tijekom dvogodišnjeg rada na projektu Vrednovanje tradicijskih proizvoda od turopoljske svinje Lonjsko je polje napravilo pokusnu proizvodnju, istraživanje tržišta, financijsku analizu, marketinški plan, zaštitni znak te pakiranje proizvoda. Organizirana je i prodaja.
„Zahvaljujući svemu tome povećan je broj uzgajivača. Kako bi se idućih godina zadovoljio probuđen interes kupaca, sve pratimo povećanjem broja krmača i mladih svinja. Pritom promičemo i slobodan uzgoj, tj. držanje životinja u prirodi. Naime, turopoljska se svinja savršeno uklapa u ekosustav hrastovih šuma i poplavnih pašnjaka jer se hrani njihovim proizvodima. Budući da živi u slobodnom uzgoju, turopoljska svinja je prva životinja koja nakon poplava dolazi na ispašu“, na skupu je istaknula Valerija Hima, stručna voditeljica u Parku prirode Lonjsko polje.
Pojasnila je kako je turopoljska svinja zanemarena prije pedesetak godina, a prije dvadeset je bila kritično ugrožena. Kada je Park prirode počeo raditi na očuvanju pasmine, meso te svinje koristili su pretežno uzgajivači i njihove obitelji. Stanje se sada mijenja i proizvodi od turopoljske svinje traženi su u mesnicama, prodavaonicama delikatesa i suvenirnicama.

Daniel Traon, Marcin Zarycki, Valerija Hima i Ivor Stanivuković
„Agronomi su u Nantesu dobili priliku ne samo učiti, nego se i međusobno povezivati. Ovdje ih je čak stotinu pedeset iz cijele Europe i mnogi od njih će ostati u kontaktu s kolegama iz Hrvatske i nositeljima drugih uspješnih projekata. Na temelju tih dobrih praksi izradit ćemo i poseban priručnik za korisnike“, kazao je Daniel Traon iz tvrtke Arcadia International.
Na projektu Vrednovanje tradicijskih proizvoda od turopoljske svinje koji je financiran sredstvima Europske unije, Lonjsko je polje surađivalo s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, Agrarnim savjetovanjem i Plemenitom opčinom turopoljskom.

najčitanije