Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje traži novog ravnatelja/icu

imp

Vožnja Vodomarom Lonjsko Polje

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja/ice Ustanove.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 6.travanj, a ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Javna ustanova „Park Prirode Lonjsko polje“, Krapje 16, 44 234 Jasenovac, s naznakom “Ne otvarati – natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.“

 

Što se tiče uvjeta natječaja za izbor ravnatelja, opći uvjeti utvrđeni zakonom za sva radna mjesta koje kandidat mora ispunjavati su: punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova traženog radnog mjesta i hrvatsko državljanstvo.

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja između ostalog ispunjava sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja; najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Uz prijavu kandidat mora priložiti standardne dokumente, kao i koncepciju rada i razvoja Javne ustanove za mandatno razdoblje.

 

Pored diploma i ostalih dokumenata, kandidat mora priložiti i uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda.

 

Ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje bira se na mandat u trajanju od 4 godine. Svi kandidati bit će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Foto – Turistička zajednica SMŽ

najčitanije