Završen prvi sastanak Stožera za rješavanje štete od potresa

mradenovic

Završio je prvi sastanak Stožera za rješavanje štete od potresa. Na sastanku je sudjelovala i gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček na kojemu je izvijestila da je u Sisku do sada 4538 objekata prijavljeno zbog štete, 1091 su pregledali statičari stožera civilne zaštite RH i 142 objekta su označili crvenom bojom (neupotrebljivo), a 280 narančastom (za hitne intervencije). Imamo 245 zahtjeva za stambene kontejnere ( riješeno 8), a 273 ljudi je smješteno u školskim sportskim dvoranama. “Predložila sam da se ljude na pogođenim područjima s oštećenom objektima privremeno oslobodi plaćanja električne energije i HRT pretplate, nadam se pozitivnom odgovoru. Zatražila sam hitno jasne procedure i kriterije za financiranje sanacije i obnove narančastih i crvenih objekata- javne namjene,stambenih zgrada i obiteljskih kuća”, navodi Ikić Baniček na svom Facebook profilu te dodala
“Država će urediti 16 svojih stanova na području grada Siska i ponuditi za smještaj onima koji su ostali bez doma,12 tjedana od potresa država treba ispuniti prijavu štete u aplikaciji EU za sredstva Fonda solidarnosti, obiteljske kuće izvan centra će se obnavljati po 3 tipska projekta, za sada su tek spremna 3 javna poziva za obnovu zgrada javne namjene koji će se objaviti za 10-ak dana”.

najčitanije