Zasjeda sisačko Gradsko vijeće

imp

Izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2015.godinu samo su jedna od točaka dnevnog reda 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska.

Vijećnici će još odlučivati o Razvojnoj strategiji grada Siska za razdoblje od 2015. do 2020. godine, zatim o Prijedlogu programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Siska za 2015.godinu, kreditnom zaduženju Grada kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj te o dobitnicima “Nagrade Grada Siska”.

Sve počinje aktualnim satom kojeg možete slušati u izravnom prijenosu na našim frekvencijama. Sjednica počinje u 10 sati.

najčitanije