Upute i preporuke za javna okupljanja

imp

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.
Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od 100 sudionika, obvezni su teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja, dostaviti obavijest o održavanju okupljanja. Obavijest obvezno sadrži: svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja okupljanja, podatke o kontakt osobi i očekivani broj sudionika.
Evidenciju je organizator obvezan čuvati najmanje 14 dana.
Za vrijeme okupljanja svi sudionici obvezni su pridržavati se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ako se utvrdi da je netko od sudionika okupljanja zaražen virusom SARS-CoV-2, organizator okupljanja je obvezan u najkraćem mogućem roku, evidenciju dostaviti teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112.
Kontrolu provedbe ove Odluke i kontrolu pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodit će timovi u koje će biti uključen po jedan inspektor Ravnateljstva civilne zaštite i jedan policijski službenik. Voditelj tima je inspektor Ravnateljstva civilne zaštite. Za koordinaciju rada timova zaduženi su pročelnici područnih ureda civilne zaštite.
U uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navedeno je da se one odnose na organizaciju okupljanja na kojima je predviđeno okupljanje 100 i više sudionika te da je za provedbu tih preporuka odgovoran organizator.

najčitanije