Sjednica bez oporbe – sve usvojeno jednoglasno

ibb

Nastavak 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska danas je održan pred praznim oporbenim klupama. Uoči sjednice, klub oporbenih vijećnika najavio je nedolazak, ponavljajući tako svoj protest prema načinu odabira dobitnika plaketa Marijan Celjak – junak Domovinskog rata i neprihvaćanju njihova prijedloga da se na ovogodišnji popis dobitnika dodaju pukovnik Berislav Pavičić Bera i Marijan Šokčević Šokac: ”Želimo upoznati sisačku javnost kako niti jedan pripadnik 57. SAMB-a ove godine nije dobio Plaketu Marijan Celjak, a upravo su ti ljudi ustrojili obranu grada”, rekao je HDZ-ov vijećnik Darko Žak, dodajući kako od gradonačelnice i predsjednice Gradskog vijeća traže da se razrade kriteriji i mjerila za dodjelu Plakete te da Odbor koji odlučuje o ovim priznanjima bude sastavljen od zapovjednika sisačkih postrojbi.

No, vladajuća većina ovoga je puta imala kvorum te je sjednica održana i bez oporbenih vijećnika, uz jednoglasno usvajanje svih točaka po Dnevnom redu. Uz Odluku o ovogodišnjim dobitnicima Plakete Marijan Celjak – junak Domovinskog rata, usvojene su i Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za grad Sisak te o imenovanju stručnog tima za  izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.
Donesena je i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Naime, u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja, jedinice lokalne samouprave obavezne su donijeti opći akti kojim će se regulirati uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca s naglaskom na uvjete njihova smještaja, ishranu i kretanje te kontrolu razmnožavanja. Također se propisuje i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te rokovi u kojima se pri nalasku ovih životinja mora reagirati prema nadležnim životinjama. Odlukom su propisane i novčane kazne za prekršitelje.

Kao dopuna Dnevnom redu na sjednici je donesena odluka i o novom Kazališnom vijeću Doma kulture Kristalna kocka vedrine imenovanom na iduće četiri godine, nakon što je prošlom sastavu mandat istekao u srpnju.  Za članove Kazališnog vijeća imenovani su Ana Cvitaš, Marko Hergešić i Tihomir Kosić.

”Zahvaljujem predstavnicima oporbe što se nisu ni pojavili na sjednici, jer izgleda da su sve teme koje nisu na Aktualnom satu nebitne za njih”, poručila je predsjednica Gradskog vijeća Grada Siska Ivana Krčelić.

bty

bty

najčitanije