“Sigurnost, zdravlje na radu i okoliš”- novi sveučilišni studij na Metalurškom fakultetu

imp

Od akademske godine 2022./2023. Metalurški fakultet u Sisku ima novi sveučilišni studij – Sigurnost, zdravlje na radu i okoliš.

 

„Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu dobio je dopusnicu Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, koji kreće s izvođenjem nastave od 3.10.2022. godine. Time je Metalurški fakultet postao jedina visokoškolska institucija na području Republike Hrvatske koja izvodi sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš na preddiplomskoj i diplomskoj razini, a koji objedinjava tri važna područja zaštite na radu: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša.“, priopćili su s Metalurškog fakultetu u Sisku.

 

Pravo prijave na diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš imaju svi kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš ili sveučilišni preddiplomski ili integrirani studij iz svih polja tehničkih znanosti, prirodnih znanosti, biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnih tehničkih znanosti na nekom drugom visokom učilištu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.
Za kandidate koji su završili preddiplomski stručni studij ili preddiplomski stručni i diplomski specijalistički studij iz srodnog područja sigurnosti/zaštite na radu predviđen je upis razlikovne godine do max. 60 ECTS bodova kao uvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš.

 

Sve informacije vezane uz prijavu i upise možete pronaći na internetskoj stranici Metalurškog fakulteta.

najčitanije