Raspored uzimanja briseva za testiranje na SARS-CoV-2

imp

251020211635196968.jpeg

UZIMANJE BRISA NAZOFARINKSA ZA PCR NA SARS-COV 2 VIRUS
Sisak
– Trg grada Heidenheima 1, Sisak- drive in pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru pokraj bazena)
– od ponedjeljka do petka (radnim danom) od 7.00 do 9.30 h
– testiranje se može obaviti isključivo uz predočenje uputnice izabranog liječnika

Kutina
– A.G. Matoša 42, Kutina- Dom zdravlja Kutina (kontejner uz Dom zdravlja)
– utorak i četvrtak od 8.00 do 9.00 h
– ostale info na: www.dz-kutina.hr

Petrinja
– Radoslava Lopašića 1, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
– ponedjeljak, srijeda i petak od 7.00 do 8.00 h
– testiranje se može obaviti isključivo uz predočenje uputnice izabranog liječnika

Popovača
– Jelengradska 1, Popovača- Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača – prizemlja IIb odjela (lokacija-dvorac bolnice)
– svaki dan (osim nedjelje) od 8.00 do 9.30 h
– testiranje se može obaviti isključivo uz predočenje uputnice izabranog liječnika

NAPOMENA: potrebno je imati crvenu uputnicu, pripremiti ime i prezime, MBO pacijenta i kontakt telefon te ime i prezime odabranog liječnika opće medicine

BRZI ANTIGENI TEST NA SARS-Cov 2 VIRUS
Sisak 
– Trg grada Heidenheima 1, Sisak- pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru iza bazena)
– od ponedjeljka do petka (radnim danom) od 8.30 do 9.30 sati
– brzi antigeni test se može napraviti uz predočenje uputnice izabranog liječnika ili na osobni zahtjev uz plaćanje (cijena je 125,00 kuna dok je cijena nalaza s prijevodom na engleski ili njemački jezik 135,00 kuna)
– nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (ukoliko želi) ili se osobno podižu na lokaciji Ulica kralja Tomislava 5 (ulaz s Gajeve ulice) u 12 sati

Kutina
– brzi antigeni test na SARS-Cov 2 virus, uz indikaciju, a prema potrebi, provode izabrani liječnici obiteljske medicine
– brzi antigeni test može se napraviti na osobni zahtjev u Medicinsko- biokemijskom laboratoriju Bernard Citković, Kutina uz plaćanje (cijena je 165,00 kuna), kontakt 095/361-2141

Petrinja
– Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
– ponedjeljak, srijeda i petak od 7.00 do 8.00 h
– brzi antigeni test se može napraviti uz predočenje uputnice izabranog liječnika ili na osobni zahtjev uz plaćanje (cijena je 125,00 kuna dok je cijena nalaza s prijevodom na engleski ili njemački jezik 135,00 kuna)
– nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (u koliko želi) ili se osobno podižu na istom mjestu u 12.00 sati

Glina
– brzi antigeni test na SARS-Cov 2 virus provode izabrani liječnici obiteljske medicine

Popovača
– Jelengradska 1, Popovača- Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača -prizemlja IIb odjela (lokacija-dvorac bolnice)
–  svaki dan (osim nedjeljom) od 7.30 do 8.30 h te iznimno prema dogovoru
–  cijena testa je 150,00 kn, nalazi testiranja su gotovi kroz 20 minuta ( s prijevodom na njemački i engleski jezik) uz izdavanje EU COVID potvrde

SEROLOŠKO TESTIRANJE NA SARS-CoV 2 VIRUS
– za serološko testiranje potrebno je naručiti se na broj 044 815 109.

Sisak
– Trg grada Heidenheima 1, Sisak- pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru iza bazena)
– svaki radni dan od 9.00 do 10.00 sati
– kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određuje se prisutnost IgM i IgG protutijela
– cijena testa je 170,00 kn

Petrinja
– Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
– svaki radni dan od 8.00 do 9.00 h
– kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određuje se prisutnost IgM i IgG protutijela
– cijena testa je 170,00 kn

najčitanije