Produženo radno vrijeme gradske blagajne

st

Već gotovo tjedan dana radi gradska blagajna koja je izazvala veliki interes naših sugrađana budući na jednom mjestu mogu platiti sve gradske račune bez naknade. Upravo zbog interesa građana od danas je produženo radno vrijeme gradske blagajne. Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom račune možete platiti od 7-14 sati, srijedom od 7 do 18 sati te subotom od 7 do 13 sati. Gradska blagajna nalazi se na 1. katu tržnice Kontroba.

Još jednom vas podsjećamo koje sve račune za sada možete platiti na gradskoj blagajni:
GRAD SISAK
-komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda
-najam gradskih stanova, otkup gradskih stanova, prefakturirani režijski troškovi za gradske stanove (toplinska energija, pričuva, električna energija i dr.), zakup poslovnog prostora, zakup javne površine pokretne radnje, uslužne naprave, naprave za zabavu, štandovi, zabavni park, ugostiteljske terase, zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih panoa i oglašavanje

USTANOVE I ŠKOLE
-računi za vrtić i aktivnosti u vrtićima (folklor, pjevanje i engleski)
-računi za prehranu i produženi boravak u osnovnim školama
-članarine za dramske, baletne i plesne radionice Doma kulture KKV

TRGOVAČKA DRUŠTVA
-računi za odvoz smeća, računi za potrošenu vodu, računi za godišnju grobnu naknadu i dnevne parkirne karte (kazne za parkiranje)

RADNO VRIJEME GRADSKE BLAGAJNE
Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 7- 15, sa strankama 7 -14
Srijeda 7 – 19, sa strankama 7-18
Subota 7-14, sa strankama 7-13

najčitanije