Planinarenje jača dušu i tijelo

imp

261020211635282171.jpeg

Na Međunarodni dan planinara, 7. ožujka, Hrvatsko planinarsko društvo Sisak organiziralo je na sisačkom placu Dan otvorenih vrata pod nazivom – Planinarenje jača dušu i tijelo.

Hrvatsko planinarsko društvo ima preko 90 godina planinarskih aktivnosti u Sisku. 1982.godine Društvo je osnovano u pravom smislu riječi, tako da će ove godine obilježiti 31 godinu prvog izleta na Hrastovačku goru. “Društvo ima 266 članova različitih dobnih skupina- umirovljenici, zaposlenici, djeca i mladi. Aktivnosti društva su raznolike. Osim organizacije izleta bavimo se zaštitom prirode, održavamo naš planinarski dom na Oltarima na Velebitu, radimo sa mladima i družimo se sa ostalim društvima.” – kazala nam je Jadranka Gabriša Perković iz sisačkog planinarskog društva.

Kako bi animirali mlade ljude da se bave planinarenjem provode program promidžbe planinarenja po srednjim školama. Rad s mladima je važan ističe Gabriša Perković dodajući kako ih ima sve više i više koji se odlučuju za ovaj vid rekreacije, no većina ih je sklona visoko gorskom planinarenju – alpinizmu.

Sisački planinari svojim su sugrađanima predstavili svoj rad kroz promidžbene materijale, planinarsku poremu, planinarsku literaturu, plan izleta za ovu godinu. Zainteresirani su mogli doznati kako se postaje planinar, kako se planinari educiraju i na licu mjesta popuniti pristupnicu za članstvo u Društvu.

najčitanije