Odjel za hemodijalizu prvi preselio u Središnji paviljon

nn

Potres koji nas je pogodio 29. prosinca prošle godine, prouzročio je velike štete na objektima sisačke bonice, a oštetio je i inventar i medicinsku opremu, stoga će trebati puno vremena i truda da bi se bolnica obnovila i mogla raditi punim kapacitetom. Trenutno rade sve specijalističke ambulante, no dostupno je svega 70ak kreveta za hospitalizaciju.

Ipak, dobra vijest je da je prošli tjedan Središnji paviljon dobio uporabnu dozvolu.

„Od prošlog ponedjeljka, Odjel za hemodijalizu radi u novom prostoru, u kojem je nova oprema, jedan dio novih uređaja, dok smo iz stare zgrade prenijeli samo jedan dio starih uređaja za hemodijalizu. Riječ je o suvremenom prostoru dizajniranom da pomogne pacijentima koji po nekoliko sati provedu na aparatima hemodijalize“, rekao je Dujmenović, dodavši kako se nada da će u svibnju, nakon što pristigne sva oprema, popuniti kompletan Središnji paviljon, svim odjelima kojima je to i planirano.

„U prizemlju će biti objedinjeni hitni bolnički prijem, na prvom katu laboratorij, na drugom ambulante, na trećem i četvrtom odjeli dnevne bolnice, gdje će bit puno više hospitaliziranih bolesnika, u prvom redu iz internističke službe, jer oni imaju najveći nedostatak kreveta. Najkompliciranije će biti postaviti odjel Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, koji sadrži puno opreme i biti će potreban jedan drugačiji, novi način funkcioniranja. Više neće bit hitnih ambulanti, internističke, kirurške, infektološke, već će svi bolesnici dolaziti na jedno mjesto, gdje će se obavljati trijaža i pregled, postavljati dijagnoza, a potom nastaviti liječenje u prostoru odjela dnevne bolnice“, ističe Dujmenović.

Dodajmo da su u tijeku obrtnički radovi u zgradi kirurgije, i da bi za otprilike mjesec i pol, i kirurgija i anesteziološka služba trebale ponovno normalno funkcionirati.

najčitanije