Obuljen Koržinek o obnovi Malog kaptola i Starog grada: „Sisak nije odgovorio izazovu“

imp

Stari Grad Sisak

Prema dobivenim podacima Ministarstva kulture (svibanj 2023.) vidljivo je da je na području Grada Siska putem Fonda solidarnosti koje provodi Ministarstvo kulture i medija odobreno ukupno 33 programa, od kojih je Gradu Sisku i ustanovama kojima je Grad osnivač odobreno ukupno 11 programa:

 

1. Holandska kuća, Rimska ulica 10 – 7.058.750,00 kuna

2. Zgrada Gradske knjižnice i čitaonice V. Gotovac na Trg Lj. Posavskog 1 – 9.342.750,00 kuna

3. Zgrada stare gradska munjara, Mihanovićeva 10 – 9.455.720,00 kuna

4. Gradska Vijećnica, Rimska 26 – 23.859.559,63 kuna

5. Zgrada u Ulici Kralja Tomislava 40 – 7.486.250,00 kuna

6. Dom Kulture “Kristalna kockica”, Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak – 9.300.758,65 kuna

7. Zgrada Kazališta 21, Trg grada Heidenhama 2, Sisak – 1.828.750,00 kuna

8. Zgrada gradske uprave , Gajeva 2a – 1.620.019,38 kuna

9. Gradski muzej Sisak, Stari grad zgrade Gradskog muzeja -Stari Grad Sisak, Tome Bakača Erdodyja 58, Sisak – 3.213.320,48 eura

10. Gradski muzej Sisak, Upravna zgrada, Kralja Tomislava 8 – 4.232.500,00 kuna

11. Gradska galerija Striegl, Kuća Striegl, S. S. Kranjčevića 9 – 2.678.894,13 kuna

 

 

Osim ovih objekata Ministarstvo kulture i medija odobrilo je krajem ožujka ove godine i 950 tisuća eura za obnovu Malog kaptola, jednog od simbola Grada Siska u vlasništvu Turističke zajednice Grada Siska. Odobrena sredstva su iz Fonda solidarnosti.

 

Prema planu obnove Mali kaptol ostaje zgrada mješovite namjene. U njoj su planirani ugostiteljski sadržaji, poslovni prostor i ured Turističke zajednice Grada Siska, kao prije potresa.

 

Dok su na nekim zgradama tek krajem lipnja ove godine, prije isteka roka za trošenje sredstava iz Fonda solidarnosti, započeli radovi obnove, neke zgrade još čekaju početak.

 

Prilikom jučerašnjeg boravka u Petrinji ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek pitali smo kada će krenuti obnova Malog kaptola i Starog grada.

Ono što smo mi napravili na području cijele Banovine je da smo poduzeli hitne i nužne mjere, u cijelosti financirane i realizirane sredstvima Ministarstva kulture i medija, ali u najvećoj mjeri angažmanom Hrvatskog restauratorskog zavoda i naših izvođača i osigurali smo novce iz Fonda solidarnosti. Sa žalošću mogu utvrditi da nažalost Grad Sisak nije odgovorio izazovu i zgrade u njihovom vlasništvu u najvećoj mjeri nisu niti započele s obnovom, što mislim da nije dobro i mislim da to pitanje morate uputiti na drugu adresu.“, kazala je ministrica dodajući kako joj nije jasno kako su se sve jedinice lokalne i regionalne samouprave na potresom pogođenom području angažirali po tom pitanju, što ističe, za Grad Sisak nije slučaj.

 

U Gradu Sisku ne znam, ne bih željela uopće nagađati koji je razlog, je li to manjak interesa ili nedostatak sposobnosti. Svi su podaci javno dostupni, može se vrlo lako usporediti za koje sve objekte su odobrena sredstva i da zapravo ništa nije poduzeto. Posebice za konstrukcijsku obnovu, sredstva će biti na raspolaganju i pozivam sve koji do sada nisu započeli s realizacijom, da započnu. Konstrukcijska obnova je beskrajno važna radi sigurnosti naših građana, radi sigurnosti odvijanja prometa, slobodnog kretanja po gradu i nije dobro da tu postoje bilo kakvi zaostaci.“, zaključila je Obuljen Koržinek.

 

Dodajmo kako je za Stari grad Sisak sva potrebna konzervatorska dokumentacija izrađena još prije potresa.

 

 

Gdje je zapela obnova objekata u nadležnosti Grada Siska?

najčitanije