Gdje je zapela obnova objekata u nadležnosti Grada Siska?

imp

Dom Kulture Kkv 2

Dvije i pol godine od potresa Sisak još čeka pravu obnovu. Vidljivo je to iz brojki ali i šetnje gradom pogotovo uz objekte iz područja kulture kojima je vlasnik i upravlja Grad Sisak.

Pa tako Siščani za pogledati dobar film moraju čekati ljeto i kino na otvorenom ili se zaputiti u Zagreb. Sreća je što Sisak ima Društveni dom INA Rafinerije nafte pa se u ovim teškim vremenima ipak možemo nasmijati uz dobru predstavu ili opustiti uz dobar koncert. Ali do kada tako?

Zašto dizalice vidimo samo kod objekata javne namjene kojima je vlasnik ili upravlja Sisačko – moslavačka županija, a ne kod zgrada koje su u vlasništvu Grada Siska. Rok za iskoristiti sredstva Fonda solidarnosti je 30.lipanj ove godine, a ako je vjerovati stanju na terenu dobiveni novac za obnovu objekata javne namjene u Gradu Sisku jednostavno će ostati neiskorišten.

 

Na 10. sjednici sisačkog Gradskog vijeća održanoj 26.rujna 2022.godine jedina je tema bila obnova i tada je objavljena prezentacija Potresna obnova javnih objekata – rujan 2022, u kojoj su prezentirani objekti prijavljeni za obnovu na Fond solidarnosti EU. Na toj prezentaciji vidljivo je da su sredstva za obnovu Kazališta 21, Doma kulture KKV, Holandske kuće, zgrade u Tomislavovoj 40, Gradske Munjare, Gradskog Muzeja kao i utvrde Stari grad odobrena sredinom 2022.godine.
Obnova zgrade u Tomislavovoj, Gradske Munjare i stare upravne zgrade Muzeja je jako bitna jer je na taj način, obnovom, Sisak mogao dobiti nove sadržaje.

Zašto obnova tih objekata stoji pitali smo na tri adrese – Grad Sisak, Ministarstvo kulture i medija te Konzervatorski odjel u Sisku.

 

Iz Grada Siska odgovor nismo dobili, ne samo na to, nego niti na jedno pitanje koje smo postavili unatrag dvije godine.
Konzervatori kažu da su sva potrebna odobrenja za obnovu objekata dobivena osim za programe Gradskog muzeja Sisak jer od 6. mjeseca 2022. nije niti pokrenuta nabava tj. ugovoreni izrađivači za upravnu zgradu Muzeja i Stari grad.

 

Iz Ministarstva kulture i medija odgovaraju da od prvog dana potresa 29. 12. 2020. godine kontinuirano i ujednačeno pružaju pomoć na području Sisačko-moslavačke županije, kako regionalnoj upravi, tako i jedinicama lokalnih samouprava.
Napominju kako je uz stručnu, pružena i financijska pomoć, te se putem Konzervatorskog odjela u Sisku provodi stalno praćenje stanja što omogućuje pravovremenu provedbu svih aktivnosti.

 

Nadalje ističu da je u razdoblju od 2021.-2023. Ministarstvo kulture i medija preuzelo provođenje hitnih mjera stabilizacije i zaštite kulturnih dobara oštećenih u potresu, te kako su provedene mjere zaštite na pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima, ali i visoko vrednovanim zgradama unutar kulturno povijesne cjeline grada Siska koje su bile teško oštećenim u potresu.
Na području Grada Siska Ministarstva kulture i medija provelo je hitne mjere zaštite na ukupno 23 građevine za što je utrošeno ukupno 2.346.330,01 eura:
1. Zgrada Gradskog muzeja Sisak
2. Zgrada Holandske kuće
3. Peterokutna kula starog grada Siska
4. Stari grad Sisak, kaštel
5. Zgrada Malog Kaptola
6. Zgrada u Rimskoj 1
7. Zgrada u Rimskoj 7
8. Zgrada u Rimskoj 15
9. Kompleks zgade Müller-Weiss u Rimskoj 11
10. Zgrada svećeničkog doma;
11. Zgrada župnog doma;
12. Crkva sv. Blažene Djevice Marije na Viktorovcu;
13. Glazbena škola Frana Lhotke;
14. Zgrada u Lađarskoj 30
15. Zgrada u Rimskoj 30
16. Zgrada u Žitnoj 1
17. Zgrada u Žitnoj 4
18. Zgrada u Ulici S.S.Kranjčevića 12
19. Zgrada u S. i A. Radića 42
20. Zgrada u Zvonimirovoj ulici 18
21. Katedrala Uznesenja sv. Križa;
22. Kompleks crkve sv. Marije Magdalene i župnog dvora u Selima;
23. Kurija Keglević u Topolovcu

 

 

Također Ministarstvo ističe kako je cilj provedbe hitnih mjera zaštite i stabilizacije bio je osigurati preduvjete za sljedeću fazu – obnovu konstrukcije.

Ministarstvo kulture i medija podsjeća kako je pomoglo i financiranjem najma prostora za Dječji odjel – Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, osiguranju opreme za uspostavu privremene čuvaonice i pohrane predmeta u Gradskom muzeju Sisak, kao i nabavi opreme za Dom kulture Kristalna kocka vedrine.

 

Prema informacijama iz Ministarstva trenutno je aktivno 77 programa. O tijeku provedbe održan je kažu, i koordinacijski sastanak u Ministarstvu kulture i medija 6. 10. 2022. na kojem su korisnici s područja Sisačko-moslavačke županije iznosili statuse projekata, a ministrica Obuljen Koržinek pozvala je na otvorenu komunikaciju te na detektiranje eventualnih poteškoća kako bi se one na vrijeme mogle otkloniti i povući sva ugovorena sredstva iz Fonda solidarnosti EU.

 

 

Prema dobivenim podacima vidljivo je da je na području Grada Siska putem Fonda solidarnosti koje provodi Ministarstvo kulture i medija odobreno ukupno 33 programa, od kojih je Gradu Sisku i ustanovama kojima je Grad osnivač odobreno ukupno 11 programa:

1. Holandska kuća, Rimska ulica 10 – 7.058.750,00 kuna
2. Zgrada Gradske knjižnice i čitaonice V. Gotovac na Trg Lj. Posavskog 1 – 9.342.750,00 kuna
3. Zgrada stare gradska munjara, Mihanovićeva 10 – 9.455.720,00 kuna
4. Gradska Vijećnica, Rimska 26 – 23.859.559,63 kuna
5. Zgrada u Ulici Kralja Tomislava 40 – 7.486.250,00 kuna
6. Dom Kulture “Kristalna kockica”, Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak – 9.300.758,65 kuna
7. Zgrada Kazališta 21, Trg grada Heidenhama 2, Sisak – 1.828.750,00 kuna
8. Zgrada gradske uprave , Gajeva 2a – 1.620.019,38 kuna
9. Gradski muzej Sisak, Stari grad zgrade Gradskog muzeja -Stari Grad Sisak,Tome Bakača Erdodyja 58, Sisak – 3.213.320,48 eura
10. Gradski muzej Sisak, Upravna zgrada, Kralja Tomislava 8 – 4.232.500,00 kuna
11. Gradska galerija Striegl, Kuća Striegl, S. S. Kranjčevića 9 – 2.678.894,13 kuna

 

 

Po predaji prvih ugovora 31. 5. 2022. godine, kažu u Ministarstvu, Konzervatorski odjel u Sisku odmah je sa svim voditeljima projekata Grada Siska i vezanih ustanova održao inicijalni sastanak te su dane detaljne upute za izradu dokumentacije, ali i za provedbu radova.

„Na žalost, od svih jedinica lokalne i regionalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, Grad Sisak nije postigao očekivanu razinu provedbe.“, rekli su u Ministarstvu.

 

Od ukupno 11 projekata, iz Ministarstva ističu da su radovi završeni samo na zgradi u Gajevoj 2a koja je imala umjerena oštećenja, a u tijeku su radovi na 3 građevine: zgradi buduće knjižnice, gradskoj vijećnici te zgradi Kazališta 21.

Krajem travnja 2023. tek su započeli pripremni radovi na Holandskoj kući. Izrađene su i odobrene dokumentacije za provedbu obnove za još 3 programa, a iako ugovorena u 2022. naglašavaju u Ministarstvu, još nije izrađena dokumentacija za zgradu Kristalne kockice Vedrine.

 

Dodaju da Gradski muzej Sisak od svibnja 2022. nije ugovorio izradu projektne dokumentacije za upravnu zgradu Muzeja i Stari grad Sisak, te da je s obzirom na rokove, nažalost propuštena mogućnost provedbe samih radova obnove konstrukcije Starog grada.

 

„S obzirom na tijek provedbe drugih projekata na području županije (ukupno 77) i vrijeme kada su odobrena sredstva, ne možemo naći opravdanja kao što su zahtjevnost izrade dokumentacije, konzervatorskih uvjeta ili provedbi nabave, premda Grad Sisak uzastopno nepravedno i netočno iznosi podatak kako radovi nisu mogli započeti zbog zahtjevne konzervatorske dokumentacije. Primjerice za Stari grad Sisak sva potrebna konzervatorska dokumentacija izrađena je prije potresa. Postupci su vrlo jasni, rokovi za izdavanje akata maksimalno 15 dana od dana predaje što je regulirano sustavom eDozvole, a postupci javne nabave skraćeni. Za usporedbu, na prostoru Grada Gline ukupno je odobreno 12 programa, od kojih je 10 u provedbi obnove konstrukcije i radovi vrlo dobro napreduju.“, zaključuju u Ministarstvu kulture i medija odgovarajući na naš upit.

 

Koliko Siščani mogu vidjeti obnovljene su osnovne škole, osim OŠ Ivana Kukuljevića,  za koju i dalje čekamo info – gdje je zapelo?

 

 

najčitanije