Na Zelenom brijegu počinje pilot projekt razvrstavanja otpada i čipiranja posuda

mradenovic

Gospodarenje otpadom Sisak idući tjedan na području Zelenog brijega počinje s provođenjem pilot projekta, čipiranjem posuda te podjelom vrećica za sortiranje otpada. Od 8.siječnja 2019.godine počinje čipiranje svih posuda za miješani komunalni otpad. Stoga mole sve korisnike da posude za komunalni otpad ostavljaju na dostupnom mjestu djelatnicima.
Posude će se označavati RFID tagom. Riječ je o čipu koji će se ugraditi u posude te koji putem radio frekvencije komunicira s vozilom za odvoz otpada. Čipiranjem se omogućuje suvremeniji i kvalitetniji pristup pružanja usluge. Na ovaj će se način evidentirati točno vrijeme pražnjenja posude, a prema toj informaciji, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će uslugu odvoza otpada obračunavati na temelju broja odvoza u obračunskom razdoblju. Račun će se sastojati od fiksnog dijela cijene koja će uvijek biti ista (bez obzira na broj odvoza) te varijabilnog dijela cijene koji će ovisiti o broju odvoza u obračunskom razdoblju. Ovaj sustav evidencije pražnjenja je trenutno u fazi pilot projekta i za sad se usluga neće naplaćivati po broju odvoza, a iz Gospodarenja otpadom Sisak korisnike će obavijestiti o početku novog načina obračuna.

U vrijeme čipiranja posuda, korisnicima koji stanuju u kućama dijelit će se vrećice za korisni otpad. Svako domaćinstvo će dobiti 10 plavih vrećica (za papir i karton) i 10 žutih vrećica (za staklo, plastiku, metal i višeslojnu ambalažu). Navedeni korisni otpad koji stvorite u svom kućanstvu odložite u za to namijenjene vrećice. Svaki prvi ponedjeljak u mjesecu Gospodarenje otpadom Sisak, pokupit će plave vrećice koje se ostavljaju na mjestima gdje ostavljate i crne posude. Svaki treći ponedjeljak u mjesecu pokupit će žute vrećice. Vrećice za razvrstavanje korisnog otpada dobit će samo korisnici koji stanuju u kućama. Korisnici koji stanuju u stambenim zgradama i dalje će koristiti „zelene otoke“.
Razvojem svijesti o važnosti razvrstavanja otpada te razvrstavanjem „na kućnom pragu“ znatno će se smanjiti ukupna količina otpada koja završi na odlagalištu.
Kalendar odvoza otpada možete pronaći ovdje.

najčitanije