Građevinski otpad možete dovesti i zbrinuti u prostoru Kemokopa

mradenovic

251020211635201416.jpeg

Iz Gospodarenja otpadom Sisak obavještavaju sve korisnike koji sami žele zbrinuti šutu, da ju mogu dovesti na adresu Nikole Tesle 17, u prostoru Kemokopa. Sva vozila Gospodarenja otpada i dalje obilaze područje Siska i sakupljaju sav građevinski i krupni otpad kojeg korisnici mogu ostaviti u blizini svoje nekretnine, a da je dostupan vozilima GOS-a.