Lagani pad nezaposlenosti u Sisku

imp

Kraj rujna u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, dočekala je 6161 nezaposlena osoba.
Broj nezaposlenih, u odnosu na kolovoz 2020. godine, manji je za 283 osobe ili 4,4 %, a u odnosu na rujan 2019. godine, veći je za 341 osobu ili 5,9 %.
U odnosu na kolovoz 2020. godine, broj nezaposlenih koncem rujna manji je u šest ispostava PU Sisak. To su Glina, Gvozd, Hrvatska Kostajnica, Petrinja, Sisak i Sunja. Povećanje nezaposlenosti je zabilježeno u Dvoru i Topuskom.
Prema razini obrazovanja, u evidenciji je najviše onih koji imaju trogodišnju srednju školu kao i KV i VKV radnici, gotovo trećina svih nezaposlenih, a s tek nešto manjim brojem slijede osobe s završenom osnovnom školom, dok ih je najmanje sa završenom gimnazijom – 2,4 %.
Prema dobnoj strukturi, najveći udio čine ljudi u dobi od 55 do 59 godina, njih 16,4%.
Ukupno je tijekom prošloga mjeseca prijavljeno 419 slobodnih radnih mjesta i to većinom za stručnjake i znanstvenike, inženjere i tehničare, za uredske i šalterske službenike, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji, za uslužna i trgovačka zanimanja i za jednostavna zanimanja.
U rujnu su na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zaposlena 3 radnika iz evidencije PU Sisak. Ukupno je u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru, brisano iz evidencije 287 radnika.
U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2020. godine, novouključeno je 408 osoba i to u potpore za zapošljavanje 77 osoba, potpore za samozapošljavanje 77, obrazovanje nezaposlenih 174, javni rad 43, stručno osposobljavanje za rad 1, 1 u potpore za očuvanje radnih mjesta te 35 kroz program desetljeće za Rome.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje

najčitanije