Lagani pad nezaposlenosti u Sisku

imp

Kraj kolovoza u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, dočekale su 6.444 nezaposlene osobe.
Broj nezaposlenih, u odnosu na srpanj 2020. godine, manji je za 64 osobe ili 1,0%, a u odnosu na kolovoz 2019. godine, veći je za 531 osobu ili 9,0%.
U odnosu na srpanj 2020. godine, broj nezaposlenih koncem kolovoza manji je u šest ispostava PU Sisak. To su Dvor, Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja, Sisak i Topusko. Povećanje nezaposlenosti je zabilježeno u Gvozdu i Sunji.
Prema razini obrazovanja, u evidenciji je najviše onih koji imaju trogodišnju srednju školu kao i KV i VKV radnici, gotovo trećina svih nezaposlenih, a s tek nešto manjim brojem slijede osobe s završenom osnovnom školom, dok ih je najmanje sa završenom gimnazijom – 2,5 %.
Prema dobnoj strukturi, najveći udio čine ljudi u dobi od 55 do 59 godina, njih 16,0%.
Ukupno je tijekom prošloga mjeseca prijavljeno 235 slobodnih radnih mjesta i to većinom za stručnjake i znanstvenike, inženjere i tehničare, za uredske i šalterske službenike, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji, za uslužna i trgovačka zanimanja i za jednostavna zanimanja.
U kolovozu je na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zaposleno 13 radnika iz evidencije PU Sisak. Ukupno su u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru, brisana iz evidencije 284 radnika.
U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2020. godine, novouključena je 281 osoba i to u potpore za zapošljavanje 50 osoba, potpore za samozapošljavanje 65, obrazovanje nezaposlenih 164, stručno osposobljavanje za rad 1 te 1 u potpore za očuvanje radnih mjesta.

najčitanije