Kroz projekt 'Zaželi' 13 žena zaposleno na pružanju pomoći starim i nemoćnim osobama

mradenovic

U prostorijama Udruge invalida rada grada Siska potpisani su ugovori o radu sa ženama zaposlenim na projektu Zaželi u Sisku.

Kroz projekt će 13 zaposlenih žena, koje su bile u nepovoljnom položaju na tržištu rada, pružati uslugu njege i pomoći starim i nemoćnim osobama na području Sisačko – moslavačke županije, točnije u gradu Sisku, Petrinji i Glini. Uslugom će se obuhvatiti minimalno 52 korisnika. Sve zaposlene žene su, kako bi mogle što sigurnije obavljati posao, s obzirom na novonastalu situaciju, dobile maske, zaštitne rukavice i dezinfekcijska sredstva.

Projekt provodi Udruga invalida rada grada Siska u partnerstvu sa HZZ područnim uredom u Sisku, Centrom za socijalnu skrb Sisak, Udrugom žena Gora – Sibić i Centrom za socijalnu skrb Petrinja, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

najčitanije