Kroz projekt TOP CLEAN do čišćeg i ljepšeg Topolovca

imp

Top Clean 4

Od svog osnutka, 2015.godine, Udruga ZATO bavi se očuvanjem okoliša i baštine u Topolovcu.
Trenutno broji 30-ak članova volontera i pokušavaju u svoj rad uključiti stanovnike cijele Donje Posavine jer kako ističi iz Udruge, žele da Topolovac i donja Posavina budu lijepo i ugodno mjesto za život svih generacija i posjetitelja.

Udruga ZATO nositelj je projekta TOP CLEAN čiji prvi dio završava 30. studenog. Iznosom od 5 000 kuna projekt je podržao Grad Sisak, a sredstva su zajedno s njihovim sredstvima utrošili na oblikovanje loga, brošure i dizajna informativno-edukativnih ploča. Vizualnim identitetom namjeravaju nastaviti upozoravati na veliki problem s divljim odlagalištima te pomoći u njegovu rješavanju.

 

„Projekt Top clean osmislili smo jer smo primijetili veliki broj divljih odlagališta i ružnu naviku da ljudi bacaju smeće uz prometnice, po šumi Topoljak i po poljima. Udruga ZATO i osnovana je s ciljem da se riješi problem odlagališta smeća u topolovačkoj Goričici tako da nam je zaštita okoliša jako bitna tema, jer živimo sa smećem i problemima koje ono stvara“, rekla je predsjednica Udruge ZATO Irena Balen Gorišek.

Ovogodišnji cilj projekta je fotografirati sve lokacije s divljim odlagalištima na području katastarskih općina Budaševo-Topolovac i Preloščica. Fotografije s lokacijama objedinit će u jedan dokument i poslati svim nadležnim službama sa zahtjevom za njihovo uklanjanje do kraja 2022. godine. U drugoj fazi projekta, koju pripremaju za sljedeću godinu, na očišćena mjesta te na ulazima u sela uključena u akciju, postavit će informativno-edukativne ploče.

 

Stoga pozivaju stanovnike Topolovca, Budaševa, Novog Sela Palanječkog, Preloščice, Bukovskog te sve ostale koji vole prirodu da fotografiraju divlja odlagališta pa fotografije s lokacijom i datumom pošalju na e-mail udruge zato.topolovac@gmail.com ili na Facebook Zato Za Topolovac najkasnije do 20. studenog.

„Divlja odlagališta posebna su priča i čini nam se da se time treba ozbiljno pozabaviti te utjecati ponajviše na svijest ljudi što namjeravamo postići postavljanjem informativno-edukativnih ploča uz prometnice na području Topolovca, Budaševa i Preloščice te na mjestima na kojima smo primijetili da se najviše baca smeće“, kaže Balen Gorišek i dodaje kako projektom TOP CLEAN žele stvoriti zonu u kojoj do kraja godine više neće biti divljih odlagališta i koja će se svake godine širiti sve dalje, a središte inicijative bit će naša lijepa Posavina.

 

 

 

Foto – Udruga ZATO

najčitanije