INA zatvara sisačku Rafineriju

imp

261020211635238139.jpeg

Ina u sklopu poslovnog plana za 2019. godinu planira početak provedbe programa kojim bi prerada sirove nafte bila koncentrirana u rafineriji u Rijeci, dok bi u Rafineriji u Sisku bio industrijski centar s drugim djelatnostima, izvijestila je Ina. Nadzorni odbor Ine prošli tjedan dao je prethodnu suglasnost za poslovni plan za 2019., a jučer ga je odobrila i Uprava.
U Ini napominju da je djelatnost rafinerija i marketinga dosad u prosjeku proizvodila milijardu kuna novčanog gubitka godišnje te se najavljuje pokretanje novog programa “INA RM Novi smjer 2023.” Program podrazumijeva koncentraciju aktivnosti prerade sirove nafte u Hrvatskoj u Rafineriji nafte Rijeka i u sklopu toga konverziju Rafinerije Sisak u industrijski centar, kao i provedbu ostalih projekata transformacije poslovanja Rafinerija i marketinga u skladu sa strateškim smjernicama.
“Zahvaljujući ulaganju u projekt postrojenja za obradu teških ostataka (DCU), rekonstrukciju postojećih postrojenja, novu luku sa zatvorenim skladištem za naftni koks te veću ukupnu složenost, Rafinerija nafte Rijeka postala bi vrhunska europska rafinerija. Ukupna ulaganja iznose preko četiri milijarde kuna, što predstavlja najveći pojedinačni investicijski projekt u povijesti kompanije. Konačna odluka o investiciji u projekt DCU planirana je za 2019. godinu, pod uvjetom da budu zadovoljeni svi preduvjeti kojima će se osigurati povrat investicije, a postrojenje bi trebalo biti pušteno u rad 2023.”, kaže se u priopćenju.
U INA-i ističu kako će industrijska lokacija u Sisku ostati – vrijedan dio Ininog poslovanja te će kompanija tamo nastaviti s poslovnim aktivnostima i zadržati položaj vodećeg poslodavca i ulagača. Za to je, dodaje se – potrebna promjena iz prerade sirove nafte koja donosi gubitke, u održive alternativne industrijske djelatnosti. Alternative bi, kako se navodi – uključivale razvoj projekata rafinerije bio-komponenti i petrokemijskih proizvoda uvjetovane profitabilnim poslovnim modelom i pozitivnim razvojem regulatornog okruženja u Europskoj Uniji i Hrvatskoj. Također, uključivale bi i moderno logističko središte, proizvodnju bitumena, obnovljivih izvora energije, proizvodnju maziva te druge održive i ekonomski isplative djelatnosti.

Cijelo priopćenje možete pročitati  ovdje

najčitanije