I iduće školske godine svi osnovnoškolci imat će jedan besplatan obrok

imp

školska Kuhinja

Vlada RH je na svojoj posljednjoj sjednici donijela  Odluku prema kojoj se i u idućoj školskoj godini, 2023./2024., nastavlja program financiranja odnosno sufinanciranja školskih obroka učenicima osnovnih škola.

 

Iznos po učeniku ostaje isti, 1,33 eura po danu, osim za učenike uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole, za koje se obrok sufinancira s dva eura po danu.

 

Predviđeni trošak ove mjere za školsku godinu 2023./2024. je 26,8 milijuna eura za prvo polugodište, a za drugo 40,2 milijuna eura, rekao je na sjednici Vlade ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

 

Kako stoji u Odluci, osnivači škola obvezni su koristiti sredstva isključivo za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane, a Ministarstvo pridržava pravo praćenja utroška sredstava te preispitivanje namjenskog korištenja sredstava.

 

 

 

Foto – ilustracija

najčitanije