Brojevi HEP Toplinarstva

imp

261020211635283062.jpeg

HEP Toplinarstvo, Pogon Sisak, obavještava korisnike svojih usluga da zbog smetnji na telefonskim linijama osim na fiksni telefon 044 538 570, mogu zvati i na broj mobitela 099 2719369.

najčitanije