Tri dana maštanja festivala Željezara

mradenovic

Nakon vizualno – poetskog mixa kojim se otvorio ovogodišnji festival Željezara, manifestacija se nastavlja koncertnim performansima. Kroz „Tri dana maštanja“, čekaju vas dva događaja u tri dana. Poligon novog zvuka i videa, koncertni performans održava se 7.studenog od 18 do 21 h. Mladi autori kojima je zajednički otklon od mainstream produkcije i populizma, a izražavaju se u različitim medijima – od klasičnijih formi kantautorstva do visoko sofisticiranih elektronskih alata, odnosno softvera i interneta kao virtualnog poligona ispitivanja mogućnosti stvaranja novih umjetničkih praksi odnosno audio vizualnih formi dostupnih svakome online korisniku u svijetu i šire. Nastupit će: Luana Lojić, Kromaton, Niko Mihaljević,Rokambol i Neon lies.

Artmetamedia 00.18 je projekt koji je zapravo izbor video radova hrvatskih umjetnika koji se već 4 godine izvodi u Zagrebu i u Berlinu, a od 2016. godine prikazuje se i na Festivalu Željezara u Sisku. Izbornici i autori projekta Martina Mezak i Božo Katičić, također su poznati i priznati hrvatski multimedijski umjetnici koji žive u Berlinu. Četvrti po redu, festival Artmetamedia 00.18 predstavlja novi izbor suvremene hrvatske video i audio umjetnosti. Četrnaest umjetnika i umjetnica, sedam ljubavnih, životnih i/ili umjetničkih parova, prikazat će svoje radove koji će stvoriti neke nove, do sada neispričane priče. Ovogodišnja zagrebačko- berlinsko- sisačka Artmetamedia prikazat će radove umjetničkih parova: Vlasta Delimar i Milan Božić; Sandra Sterle i Dan Oki; Iva Matija Bitanga i Leo Vukelić; Martina Mezak i Božidar Katić; Tea Hatadi i Igor Juran; Marjana Stanić i Vjeran Pavlinić te Boris Hreiner i Vlasta Žanić.

najčitanije