Rimski novčić novi suvenir Gradskog muzeja Sisak

imp

U ponudi muzejske suvenirnice od sada možete pronaći i replike rimskih novčića.
Novčić na poleđini ima oznaku SIS ili SISC koja je označavala carsku kovnicu novca Siscija, dok je na prednjici lik cara, s njegovim imenom i titulama.
Cijena replike rimskog novčića je 20 kn.

novčić 3 novčić 2

najčitanije