Prezentacija „Obnova školskog broda „Galeb“ i Palače Šećerane unutar kompleksa Benčić“

imp

261020211635241049.jpeg

6.Dani industrijske baštine grada Siska nastavljaju se večeras prezentacijom Centra za industrijsku baštinu, znanstveno-istraživačkog centra Sveučilišta u Rijeci na temu „Obnova školskog broda „Galeb“ i Palače Šećerane unutar kompleksa Benčić“.
Centar za industrijsku baštinu znanstveno je istraživački centar Sveučilišta u Rijeci koji se bavi projektima u domeni kulturne baštine: promocija, proučavanje, očuvanje i zaštita industrijske i druge baštine. Osnovni cilj Centra jest valorizacija i odgovarajuća prezentacija kulturne baštine na interaktivan, inovativan i multimedijalan način.
Centar je partner u projektu „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ koji se bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva zaštićena spomenika kulture – školskog broda Galeb i Palače Šećerane unutar kompleksa Benčić. Program, uz obnovu za potrebe gradskog muzeja sa višestrukom kulturnom i komercijalnom namjenom, predviđa i izradu nove kulturno-turističke rute, te znanstveno-edukativne i promotivne aktivnosti koje senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.
Prezentacija će se s početkom u 19 sati, u prostorijama Gradskog muzeja Sisak održati u utorak, 25.rujna.

najčitanije