Svi objekti Zavoda za hitnu medicinu SMŽ u čvrstim i sigurnim objektima

Župan Ivan Celjak sa suradnicima je u četvrtak, 10. veljače održao radni sastanak s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, prim.mr. Majom Grba-Bujević, dr.med.

Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Petrinja i Glina zbog posljedica uzrokovanih razornim potresom preseljene su iz kontejnera u čvrste i sigurne objekte. Ispostava Sisak također je imala nekonstrukcijska oštećenja koja su sanirana donacijom International Medical Corps.

 

”Sisačko-moslavačka županija uz pomoć Ministarstva zdravstva i dalje će nastaviti ulaganja u zdravstvo na području SMŽ. Posebno ističemo da smo za ovu godinu prvi puta u povijesti dobili povećanje decentraliziranih sredstava i to za 3,7 milijuna kuna, od kojih će 1,9 milijuna kuna ići za Zavod za javno zdravstvo, 1 milijun za Opću bolnicu ”dr. Ivo Pedišić” u Sisku i 800.000,00 kn Zavodu za hitnu medicinu kako bi se kupila dva nova vozila”, istaknuo je župan Celjak.

Ravnateljica HZHM Maja Grba Bujević dr.med., izrazila je zadovoljstvo viđenim te je zahvalila svim djelatnicima hitne medicine posebice na trudu, naporu i radu nakon razornog potresa. Također, zahvalila je županu Celjaku te potpredsjedniku Vlade RH Tomi Medvedu na učinjenom za zdravstveni sustav te hitnu medicinsku službu na području Sisačko-moslavačke županije.

Grba Bujević istaknula je i kako namjerava da se ove godine, nakon dvije godine, nacionalni Dan hitne medicinske službe, koji se obilježavao 30. travnja, ako to dopuste uvjeti, obilježi na području Sisačko-moslavačke županije. Tako će se istaknuti važnost i uloga hitne medicine u odgovoru na velike nesreće i katastrofe te izraziti zahvala svima koji su tada radili u hitnoj i koji i danas u njoj rade.

 

Razorni potres krajem prosinca 2020. oštetio je objekt Doma zdravlja Petrinja unutar kojeg je ZHM Ispostava Petrinja obavljao svoju djelatnost hitne medicine, nakon čega je smješten u kontejnere uz zgradu DZ Petrinja. Sisačko-moslavačka županija ulaganjem vlastitih sredstava u prenamjenu zakupljenog prostora na lokaciji Vladka Mačeka 47. krajem prosinca 2021. organizirala je preseljenje Ispostave u čvrsti objekt na lokaciji Vladka Mačeka 47.

 

Osim objekta u Petrinji, tijekom potresa stradao je i objekt Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ispostava Glina koji je također isprva bio izmješten u kontejnere uz Dom zdravlja u Glini. Sisačko-moslavačka županija prilagodila je prostor sukladno minimalnim tehničkim uvjetima za obavljanje djelatnosti hitne medicine i krajem siječnja 2022. premjestila je ZHM, Ispostavu Glina u čvrsti objekt prostora Područne škole Viduševac, Gornji Viduševac 68, Glina.

 

najčitanije