Županijski Zavod za javno zdravstvo obilježio 30 godina rada

imp

Zzjz Smž 30 5

30 godina djelovanja Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije obilježeno je danas prigodnom svečanošću na otvorenom, ispred nove zgrade Zavoda, koji je sada, prvi put u svojoj povijesti, u vlastitom prostoru.

 

Zzjz Smž 30 2

 

30 godina je impozantan rođendan, rekao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo SMŽ, dr. Inoslav Brkić: „Od 1994. godine, kada je odlukom Županijske skupštine osnovan Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavod je odradio mnoge važne zadaće, od zadaća vezanih za Domovinski rat do mnogih epidemija, posebno zarazne bolesti COVID-19, koju je Zavod uspješno suzbijao. Moram zahvaliti županu Ivanu Celjaku, uz njegovu pomoć organizirali smo cijepljenje i prometno izoliranih područja Županije i na taj način u kratko vrijeme uspjeli procijepiti naše stanovništvo.“, rekao je ravnatelj i naglasio da je nadzor nad zaraznim bolestima jako bitan jer zaštita od zaraznih bolesti, higijenski ispravna voda za piće, kontrolirane namirnice, kvalitetan zrak potrebni su svima bez obzira u kojem mjestu u Županiji žive i rade.

Zaštita zdravlja pojedinca i zajednice kroz programe preventivne zdravstene zaštite kao i unapređivanje znanja, stavova, te promjena loših, a usvajanje zdravih navika djece, omladine i odraslih osoba o zdravlju temeljni su zadaci županijskoj Zavoda za javno zdravstvo i od strateškog su značenja za stanovništvo Sisačko-moslavačke županije, zaključio je ravnatelj dr. Inoslav Brkić.

 

Zzjz Smž 30 1

 

Kao Sisačko-moslavačka županija smo ponosni na našu ustanovu Zavod za javno zdravstvo, koji danas ima lijepu obljetnicu, 30 godina, rekao jer čestitajući obljetnicu zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić, dodajući da je Zavod zajedno sa Županijom prošao kroz mnoge izazove.

Ti su izazovi uspješno rješavani, zahvaljujući, prije svega, angažmanu osoblja. Posebno se sjećamo pandemije COVID-a, gdje smo se suočili s epidemijom za koju nismo znali kakva je i kakvog je karaktera i tu su naši djelatnici, posebice zaposlenici Zavoda, iznesli veliki teret i na tome im čestitamo.“ rekao je Jurić i posebno naglasio kako je Sisačko-moslavačka županija, prije svih župan Ivan Celjak, uložila najveći napor za rješenje problema smještaja Zavoda. „Samim tim omogućili smo kvalitetne uvjete za rad naše ustanove, koja prvi put u svojoj povijesti ima svoj prostor. Ponosni smo na ovaj prostor, kako je uređen, kako izgleda, kao i na zaposlenike Zavoda.“ zaključio je Jurić, posebno naglasivši kako je siguran da i budućnost donosi nastavak dobre suradnje sa slavljenikom, Zavodom za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

 

Zzjz Smž 30 3

 

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije prepoznata je javnozdravstvena ustanova u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske. Djelatnost Zavoda organizirana je kroz rad 5 stručnih službi: Službe za epidemiologiju, Službe za zdravstvenu ekologiju, Službe za školsku i sveučilišnu medicinu, Službe za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju i Službe za financijske, kadrovske i opće poslove. Zavod ima ispostave u Petrinji, Kutini i Novskoj te ukupno 85 zaposlenih.

 

Zzjz Smž 30 4

najčitanije