Županijski SDP: Zdravstvo u SMŽ je u kolapsu

imp

Problemi u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije bili su tema konferencije za medije SDP-a Sisačko-moslavačke županije.
Zdravstvo je u sve većim dugovima, loše je planirana javna nabava,nedostaju specijalizanti i medicinsko osoblje.”To su osnovne stvari na koje moramo skrenuti pozornost, moramo prigovoriti i moramo dati rješenja da se to više ne događa. Bolja planiranja javne nabave, bolje planiranje specijalizacija, prioriteti i bez političkih pritisaka na zapošljavanje.”, rekao je Nikola Domitrović, predsjednik županijskog SDP-a posebno naglašavajući problem duga OB “D. Ivo Pedišić” prema dobavljačima te mogućnosti blokade računa ove županijske zdravstvene ustanove.
“Mi želimo kao SDP upozoriti na loše odluke, loše planiranje i loše provođenje radnih procesa unutar bolnica. Veliki problem je politički pritisak na ravnatelje za zapošljavanje. Mi nismo protiv zapošljavanja i naravno da nam je cilj da što više ljudi radi. No ono što je bitno je da se trebaju znati kriteriji i prioriteti zapošljavanja. Ne može prioritet zapošljavanja u zdravstvenoj ustanovi biti osobni interes člana izvršne vlasti nego treba biti interes građana, odnosno ono što građanima treba.”, kaže Domitrović.
Novih zapošljavanja ima, napominje Domitrović, ali nemedicinskog osoblja. Ono što nama nedostaje je medicinsko osoblje. Dokaz tome su i omjeri zaposlenih koji ne idu u korist medicinske struke. Zbog lošeg planiranja nedostaju specijalizanti. No SDP nudi rješenje u vidu bolje planirane javne nabave, boljeg planiranja specijalizacije, prioriteta i bez političkog pritiska na zapošljavanje.
Na nedostatak specijalizanata upozorila je Nikolina Pintar, vijećnica SDP-a u Županijskoj skupštini i bivša ravnateljica Doma zdravlja Sisak u dva mandata. Uskoro ostajemo bez liječnika obiteljske medicine, napominje Pintar, dodajući da razlog nisu financije nego neplaniranje. “Ministarstvo sufinancira specijalizaciju obiteljske medicine i po potrebi, ako se na vrijeme upute zahtjevi, i specijalizacije ginekologije i pedijatrije. Gledajući sada, sa sedam umirovljenika, govorimo samo o Domu zdravlja Sisak koji obuhvaća Hrvatsku Kostajnicu i Dvor, pretpostavljam da je slična situacija u Petrinji i Kutini, no ne možda tako alarmantna, i u najavi liječnike koji odlaze u mirovinu, postavlja se pitanje tko će nas liječiti. Ili se nadamo da će se stanovništvo i dalje iseljavati i odlaziti pa će nas biti manje. To onda znači manje timova i manje ambulanti.”, rekla je Nikolina Pintar dodajući da je odobrena jedino specijalizacija za liječnika oralne kirurgije, za koju nema ni opreme ni prostora.

Član savjeta za zdravstvo SDP-a Hrvatske Saša Srića istaknuo je kako su organizacijom javno zdravstvenih akcija na području Hrvatske, pa tako i na području Sisačko-moslavačke županije u Sisku, Glini, Topuskom i Vrginmostu dobili uvid u stanje u zdravstvu. Samo je pitanje vremena, kaže Srića, kada će kompletan zdravstveni sustav “popucati”. “Razlog su odlasci naših liječnika i medicinskih sestara. U Hrvatskoj u ovom trenutku nedostaje više od 12 000 medicinskih sestara i preko 600 liječnika. Problem su, osim naravno plaća, uvjeti rada koji su doslovce neizdrživi. Jednostavno organizacija službe je upitna i pitanje je kada će doći do zatvaranja odjela.”, rekao je Srića.
Rješenje koje nudi SDP- e je povećanje plaća, bolji uvjeti rada, smanjivanje liste čekanja po principu otvorenih vrata zdravstvenih ustanova i poslije 16 sati, transparentna javna nabava. Prije svega ovoga potrebno je utvrditi i točan iznos kompletnog duga u sektoru zdravstva

najčitanije