„Županijski prijevoz za sve“ - gotovo 13 tisuća ljudi vozi se za 2 eura mjesečno

imp

županijski Prijevoz Za Sve 2

Projektom Sisačko-moslavačke županije „Županijski prijevoz za sve“, omogućen je autobusni prijevoz svim stanovnicima s prebivalištem na području naše županije po cijeni mjesečne karte od samo 2 eura na utvrđenoj mreži linija.

 

Projekt je započeo u travnju ove godine, a do mjeseca rujna ukupno je prodano 12.829 mjesečnih karata. Najveći broj karata prodan je upravo u mjesecu rujnu – 3.226 što je za 80 % više u odnosu na travanj kada je projekt započeo. Linije koje prometuju u sklopu ovog projekta određene su na prijedlog gradova i općina s područja Sisačko-moslavačke županije.

 

županijski Prijevoz Za Sve 1

 

Inače, Vlada Republike Hrvatske osigurala je 2,5 milijuna eura u naredne dvije godine za javnu uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu, a Sisačko-moslavačka županija treća je županija u Hrvatskoj koja je svojim stanovnicima osigurala dostupniju uslugu javnog prijevoza. Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu do mjeseca rujna je 730.134, a najveći broj putnika zabilježen je u rujnu kada je prevezeno 171.697 putnika.

 

Osim što ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava izuzetno povoljnu cijenu mjesečne autobusne karte ponovno su aktivirane neke do tada neaktivne linije čime je omogućena kvalitetnija prometna povezanost, osobito ruralnih područja s urbanim središtima.

 

Svi zainteresirani stanovnici naše županije koji žele ostvariti pravo na cijenu autobusne mjesečne karte od 2 eura mogu se obratiti na bilo koju lokaciju upravnih odjela SMŽ. Korisnik će tom prilikom na uvid dati osobnu iskaznicu te ispuniti potvrdu na temelju koje mu se izdaje iskaznica o pravu na subvencionirani prijevoz po projektu „Županijski prijevoz za sve“ s kojom dolazi na prodajno mjesto prijevoznika i kupuje mjesečnu kartu po subvencioniranoj cijeni od 2 €.

 

 

Lokacije upravnih odjela SMŽ:

SISAK, Ante Starčevića 29, Sisak
PETRINJA, Ulica Vladka Mačeka 47, Petrinja
KUTINA, Ljudevita Posavskog 27, Kutina
POPOVAČA, Jelengradska 13, Popovača
GLINA, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina
NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
HRVATSKA KOSTAJNICA, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica
TOPUSKO, Trg bana Josipa Jelačića 1, Topusko
DVOR, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor
GVOZD, Trg dr. Franje Tuđmana 6, Gvozd

 

Radno vrijeme od 7:30 do 15:30.

najčitanije