Županijski HSU: Ugradnja dizala treba se financirati iz EU fonda za energetsku obnovu zgrada

imp

Emil Franjević Hsu Smž

Projektom ugradnje dizala u višestambene zgrade olakšalo bi se kretanje umirovljenicima, osobama s invaliditetom, trudnicama pa i mamama s malom djecom, odnosno podigla kvaliteta života građana.

 

U iščekivanju donošenja Zakona o ugradnji dizala u višestambene zgrade, Županijska organizacija Hrvatske stranke umirovljenika Sisačko-moslavačke županije predlaže da se ugradnja dizala financira iz EU Fonda za energetsku obnovu zgrada.

 

“Manji dio financijskih sredstva trebalo bi osigurati iz državnog proračuna te iz proračuna županija, gradova i općina. Važnost ugradnje dizala je prije svega u većoj mobilnosti starijih i teže pokretnih građana, osoba s invaliditetom i roditelja s malom djecom. Kako je u nacionalnom programu naglašena potreba izjednačavanja mogućnosti građanima s poteškoćama koje treba ravnopravno uključiti u život zajednice te im omogućiti što dulji ostanak u vlastitom domu, razumljivo je da lokalna zajednica kao i država trebaju sufinancirati ovaj projekt. Nadalje, općepoznato je da mjesta u domovima koji omogućuju smještaj starijim i nemoćnim građanima nema ili se na mjesto čeka desetak i više godina, ovo je prilika da država kao i lokalna i regionalna samouprava i uprava pokažu da im je stalo do građana.“, ističe Emil Franjević, predsjednik HSU – a Sisačko-moslavačke županije.

najčitanije