Županiji čista petica za transparentnost proračuna

imp

251020211635198356.jpeg

Institut za javne financije objavio je rezultate novog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna za 576 hrvatskih općina, gradova i županija.
Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Proračunska transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina), a to su:
– izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2019.;
– izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020.;
– prijedlog proračuna za 2021.;
– izglasani proračun za 2021.;
– proračunski vodič za građane za 2021.

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su na mrežnim stranicama lokalnih jedinica bili dostupni u razdoblju XI./2020. – IV./2021. i to na dan pretraživanja, ali ne i naknadno objavljeni dokumenti.
Takvim izračunom razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5.

U istraživanju Instituta za javne financije Sisačko-moslavačka županija dobila je čistu 5, čime je svrstana na listu najtransparentnijih županija u Hrvatskoj.
Više informacija o transparentnosti proračuna općina i gradova u našoj županiji možete pronaći ovdje.

najčitanije