Županija subvencionira kredite HBOR-a

imp

Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“.

 

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva – trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i profitne ustanove, koji ulažu na području Sisačko – moslavačke županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

 

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima korisnik kredita kojem su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak:
– Poduzetništvo mladih, žena i početnika
– Investicije privatnog sektora
– Obrtna sredstva.

 

Županija će subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1 %, a potencijal za subvenciju Sisačko – moslavačke županije po navedenim programima utvrđen je iznosom od 1,5 milijuna kuna. Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja potencijala.

 

Informacije, pregled detaljnih uvjeta kredita, obrasci zahtjeva te ostali obrasci koji se popunjavaju uz obrazac zahtjeva za kredit, mogu se naći na stranicama Županije.

 

Zainteresirani poduzetnici mogu se javiti:
– HBOR-u na broj telefona 0800 8007 ili elektroničkom poštom na adresu: kreditiranje@hbor.hr te
– Sisačko-moslavačkoj županiji odnosno Upravnom odjelu za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU i to elektroničkom poštom na adresu: poduzetnistvo@smz.hr.

najčitanije