Županija raspisala novi Javni poziv za dodjelu stanova

imp

Stan

Sisačko-moslavačka županija objavila je još jedan Javni poziv za dodjelu stanova na privremeno korištenje.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stana na privremeno korištenje imaju državljani RH koji imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije ako su vlasnici stana/kuće ili su koristili stan/kuću u vrijeme potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine koja je mišljenjem ovlaštenih stručnjaka za brzu procjenu oštećenja dobila crvenu ili žutu oznaku – dakle, oznake N1, N2, PN1 i PN2.

 

Riječ je o 17 stanova koji se nalaze na području Gline, Dvora, Vrginmosta, Topuskog, Jasenovca, Hrvatske Kostajnice i Siska.

 

Rok za podnošenje prijave je do 27. srpnja 2023. godine do 15 sati. Prijava s priloženim ispravama kojima podnositelj prijave dokazuje da ispunjava uvjete za dodjelu stana na privremeno korištenje podnosi se Povjerenstvu za dodjelu na privremeno korištenje stanova osobama pogođenih potresom, a predaje se u pisarnici Sisačko-moslavačke županije, Ante Starčevića 29, 44 000 Sisak.

 

Podnositelj prijave na Javni poziv za dodjelu stanova na privremeno korištenje može dobiti informaciju vezano uz pregled navedenih stanova na brojeve telefona : 500-080 i 500-034.

 

Više detalja o pozivu i popis potrebne dokumentacije možete provjeriti na poveznici.

najčitanije