Županija raspisala Javni poziv za smještaj u stambenom naselju u Glini

imp

Glina Banovi Dvori (19)

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu stambenih jedinica (kuća u niz) na privremeno korištenje u naselju Banovi Dvori u Glini.
Radi se o kućama veličine od 35 do 45 četvornih metara koje se nalaze u Vukovarskoj ulici.

 

Stambene jedinice od 45 m2 sastoje se od kuhinje s dnevnim boravkom, dvije spavaće sobe, kupaonice i terase.
Stambene jedinice od 35 m2 sastoje se od kuhinje s dnevnim boravkom, jedne spavaće sobe, kupaonice i terase.

 

Pravo na dodjelu stambenih jedinica na privremeno korištenje imaju svi državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije ako su bili vlasnici kuće ili stana ili su koristili kuću ili stan u vrijeme potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine koja je mišljenjem ovlaštenih stručnjaka za brzu procjenu oštećenja utvrđena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom za stanovanje, odnosno koje idu u konstrukciju obnovu, te da u svome vlasništvu nemaju useljivu kuću ili stan na području Sisačko-moslavačke županije.

 

Privremeno stambeno zbrinjavanje osoba koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva provest će se dodjelom stambene jedinice na privremeno korištenje bez naknade na temelju mjerila.
Prava i obveze vezano uz privremeno korištenje stambene jedinice utvrdit će se ugovorom o privremenom korištenju. Režijski troškovi korisnicima, koji na to imaju pravo, će se sufinancirati iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 100 eura do najviše 160,00 eura mjesečno, ovisno o broju članova kućanstva , a razliku između sufinanciranog iznosa i stvarnih režijskih troškova snosit će korisnik. Ostali korisnici plaćati će režijske troškove po osnovi korištenja stambene jedinice (električna energija, voda, grijanje i odvoz smeća) dok će pričuvu, komunalnu i vodnu naknadu plaćati Sisačko-moslavačka županija.

 

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. studenog 2023. godine do 15.30 sati bez obzira na način dostave.

Zahtjev s priloženim ispravama kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete za dodjelu stana na privremeno korištenje podnosi se Povjerenstvu za dodjelu na privremeno korištenje stanova osobama pogođenih potresom, putem pošte ili osobno u pisarnicu Sisačko-moslavačke županije:
Ante Starčevića 29
44 000 Sisak

 

ili u Glini na adresu:

Trg bana J. Jelačića 2
44 400 Glina

 

Podnositelji zahtjeva na Javni poziv za dodjelu stambenih jedinica na privremeno korištenje mogu dobiti informacije vezano uz Javni poziv na brojeve telefona: 500-181 i 500-034.

 

Sve dodatne informacije i obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama Sisačko – moslavačke županije i Grada Gline.

 

 

Foto – SMŽ

najčitanije