Županija proglasila prirodnu nepogodu zbog suše na području nekoliko gradova i općina

imp

Elementarna Nepogoda Suša

Temeljem zahtjeva gradonačelnika i načelnika župan Ivan Celjak proglasio je prirodnu nepogodu – suša na području gradova Glina, Kutina, Petrinja, Popovača, Sisak i općina Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Majur i Velika Ludina.

 

„U periodu od 16. svibnja do 22. kolovoza 2022. godine zbog manjka padalina uzrokovana je prirodna nepogoda – suša kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi“ – stoji u objašnjenju Odluke.

 

Oštećenici na području Grada Siska koji prijavljuju štetu, obvezni su ispuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode te ga dostaviti ili na e- mail adresu: prijavastete@sisak.hr ili poštom na adresu Rimska 26, 44000 Sisak ili osobno donijeti u pisarnicu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, zaključno sa 13. rujnom ove godine.

 

Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode može se preuzeti na web stranici Grada Siska te na portirnici Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.

 

 

Foto – Hrvatska zajednica županija 

najčitanije