Županija prima prijedloge za članove Kulturnog vijeća

imp

Zastava županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, mlade i civilno društvo Sisačko-moslavačke županije uputio je javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije. Pozivaju institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti, te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor pet članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije na vrijeme od četiri godine.

 

Kulturno vijeće osniva se za: zaštitu sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara, saniranja domova kulture, muzeja, pučkih domova i ostalih objekata u kulturi, investicije za objekte u kulturi, djelatnost udruga u kulturi, manifestacije, međunarodnu suradnju, kazališnu , glazbenu i multimedijalnu djelatnost, programe koji promiču kulturu mladih, muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost te knjižničnu i nakladničku djelatnost.

 

Za članove Kulturnog vijeća mogu se kandidirati kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti i mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

 

Kandidate za članove Kulturnog vijeća mogu predlagati ustanove, udruge ili druge pravne i fizičke osobe koje su registrirane na području nape županije, a predlagači su dužni dostaviti pisani i obrazloženi prijedlog za osobu čije imenovanje predlažu kao i životopis kandidata.

 

Rok za podnošenje prijedloga je 23.ožujka ove godine, a više informacija o natječaju potražite klikom na Kulturno vijeće.

najčitanije