Županija izdvaja 1.400.000 kuna za 213 projekata u kulturi

st

Od čak 349 prijedloga, potporu iz programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije ostvarilo je 213 projekata, manifestacija i programa u organizaciji 149 udruga i ustanova.
Ukupno 1.400.000 kuna dodijeljeno je za očuvanje kulturne baštine, projekte, programe i manifestacije udruga i ustanova u kulturi, knjižnica, muzeja, arhiva, pučkih otvorenih učilišta, za projekte udruga mladih i za međunarodnu suradnju.
Župan Ivo Žinić izrazi je zadovoljstvo angažmanom udruga i ustanova u županiji.
‘Zajedno ćemo doprinijeti da povijesna i kulturna baština budu valorizirane na kvalitetan način. Želim da ova sredstva budu potrošena na najbolji mogući način, a mi ćemo u budućnosti nastojati još više ulagati u kulturu’, rekao je Žinić.
Sredstva za kulturu u proračunu Županije za 2017. godinu ukupno iznose 10,3 milijuna kuna.

najčitanije