Županija i Hrvatske vode protiv poplava

st

261020211635281512.jpeg

Sisačko-moslavačka županija i Hrvatske vode kreću u zajedničku borbu protiv poplava. Planiraju se radovi na sanacijama, rekonstrukcijama i izgradnji zaštitnih objekata za obranu od poplava u kratkom vremenskom razdoblju na području naše županije. Materijalna šteta koju poplave uzrokuju je često, kaže župan, veća od sredstava koja su potrebna za zaštitu od poplava. Predstavnici Hrvatskih voda danas su predstavili dosadašnji način prevencije i planove za ubuduće.
‘Predstavnici Hrvatskih voda upoznali su nas s radom u 2014. godini, koliko je ugrađeno vreća, koji su nasipi rađeni i koja se sredstva planiraju utrošiti za obranu od poplave ove godine’, rekao je Žinić.
Najveći su problemi, kaže župan, oko Letovanića i Lekenika, pa je i o tome bilo govora. Dok Hrvatske vode, kaže, zbog retencija dobro kontroliraju porječje rijeke Save, rijeka Kupa ne nudi takva rješenja. Također, postavlja se pitanje povezanosti izgradnje autoceste i poplava. Mještani kažu kako prije početka radova problema u ovoj mjeri nije bilo.
Milan Mateša, direktor Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, naglašava kako je Sisačko-moslavačka županija poprilično veliko područje u kojem nekoliko rijeka i njihovih pritoka mogu stvarati probleme. Ipak, kaže kako Hrvatske vode čine sve kako bi se spriječilo najgore.
‘Prezentirali smo puno projekata koji su u faci za lokacijsku i građevinsku dozvolu, a ima i onih koji su već u fazi natječaja za izvođača radova. Na području ove županije se puno ulaže u poboljšanje sustava obrane od poplava, bit će puno gradnje na području Save i Kupe. Hrvatske vode čine najviše što mogu vezano uz zštitu od štetnog djelovanja voda’, zaključuje Mateša.

najčitanije