Žinić:“Sisačko-moslavačka županija – najveće gradilište ove godine u Hrvatskoj“

imp

261020211635248337.jpeg

Više od 220 milijuna kuna vrijedni projekti će se ove godine realizirati u županiji. Sisačko-moslavačka županija bit će ove godine najveće gradilište u Hrvatskoj, rekao je najavljujući deset projekata koji će se samo ove godine raditi, župan Ivo Žinić.
Kao najveći i najvažniji projekt župan ističe izgradnju središnjeg paviljona sisačke Opće bolnice dr. Ivo Pedišić u vrijednosti 106 miljuna kuna.
„To je dnevna bolnica i hitni objedinjeni bolnički prijem. Želimo kroz ovaj projekt itekako poboljšati zdravstvenu zaštitu stanovnika naše županije a i šire regije. Vrijednost projekta je 106 milijuna kuna. Izgradnja kreće za mjesec i pol dana i očekujemo da ćemo za 24 mjeseca imati gotov objekt.“- rekao je župan Žinić.
U planu je i izgradnja Centra za posjetitelje „Crna roda“ u Parku prirode Lonjsko Polje, u sklopu kojeg će biti izgrađen Informacijsko-prodajni centar, dvorana i interpretacijska galerija, sanitarni čvor, multifunkcionalni ulazni trg sa tribinom, edukativni park i parkiralište. Vrijednost projekta je 15,8 milijuna kuna.
Novska će ove godine dobiti Poduzetnički inkubator PISMO, vrijedan gotovo 25 milijuna kuna. „U dva objekta ćemo poduzetnicima početnicima da pokrenu svoje bitnise. U ovom poduzetničkom inkubatoru bit će središte naše gaming industrije, dakle naš jedan program koji je prošle godine proglašen najboljim malim projektom.“ – naglasio je župan. Infrastrukturno će se poduzetnicima pripremiti 1213 m2 površine a imat će i potporu razvojne agencije SIMORA, razvojne agencije MRAV Kutina, Sisak-projekata i razvojne agencija Glina. Ukupna vrijednost projekta je 25 milijuna kuna.
Ove se godine planiraju opremiti oprdinacije primarne zdravstvene zaštite na području županije, točnije u Domu zdravlja Sisak, Domu zdravlja Kutina i Domu zdravlja Petrinja. Odnosi se to na 28 koncesionara za djelatnosti obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece te manje infrastrukturne zahvate na zgradama domova zdravlja na 22 lokacije. Ukupna vrijednost je 14,9 milijuna kuna.
Jedan od projekata je i energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u školama na području županije u vrijednosti 33 milijuna kuna. „Uglavnom se odnosi na poboljšanje energetske obnove. Radi se o izmjeni stolarije, fasade i promjeni načina grijanja. U dosta naših škola imamo grijanje na lož ulje a ovim projektom škole će priječi na grijanje na pelete i druge obnovljive izbore energije. Na taj način dobit ćemo sedam prekrasno uređenih zgrada naših škola.“- ističe Žinić.
Ovim projektom obuhvaćene su OŠ Glina, OŠ Vladimira Nazora Topusko, OŠ Gvozd, OŠ Josipa Kozarca Lipovljani, OŠ Novska, OŠ Ivana Gorana Kovačića Gora i OŠ Sunja.
Planira se i građenje reciklažnog dvorišta na području općine Velika Ludina, kao i provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i ulozi reciklažnog dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom. Vrijednost ovog projekta je 2,3 milijuna kuna.
U partnerstvu sa javnom ustanovom za upravljnje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije i Simorom planira se osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA sisačko moslavačke županije. Projekt je vrijedan gotovo 18 milijuna kuna a uključuje adaptaciju postojeće upravne zgrade Opće bolnice Sisak u Petrinji u zgradu edukativno-prezentacijskog centra, izgradnju nove zgrade, uređenje edukativnog parka s poučno-tematskim stazama, izgradnju i uređenje i postavljanje vidikovca i informacijskih točaka.
Tu je još i projekt Baština Zrinskih- Budućnost Banovine, koji će kroz integrirani program obuhvatiti izradu projektne i ostale dokumentacije, obnovu kulturnih dobara i stvaranje turističke ponude u svrhu učinkovitog upravljanja i korištenja kulturne baštine. Vrijednost projekta je blizu 6 milijuna kuna.
Osim ovih projekata, župan je izdvojio i projekte koje provode gradovi Petrinja i Novska. Grad Petrinja provodi projekt depriviranih područja u vrijednosti 210 milijuna kuna, a na području Novske provodi se projekt aglomeracije vrijednosti 100 milijuna kuna.

najčitanije