Žinić: 'U prostornom planu nema predviđene lokacije za odlagalište radioaktivnog otpada'

st

261020211635271054.jpeg

Izmjene i dopune prostornog plana neophodne su s obzirom na zahtjeve okoliša i prirode. Naša županija ide u korak s tim trendovima, kako zbog izmjena zakona, tako i s ciljem razvoja tržišta i gospodarstva te zbog same potrebe za prostornim razvojem.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – županijskoj komori Sisak održano je javno izlaganje Strateške studije o utjecaju na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. Blanka Bobetko-Majstorović, privremena pročelnica županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša kako se najvažnije izjene odnose na funkcije centara za gospodarenje otpadom i velike infrastrukture poput Janafovog koridora i novih koridora željezničkih pruga.

‘Više ne postoje županijski centri za gospodarenje otpadom, već će biti podijeljeni po regijama. Naša će županija biti podijeljena na tri regije. Janafov koridor i novi koridori željezničkih pruga također su veliki projekti koji zahtjevaju izmjene i dopune prostornog plana.’

Strateška studija je, kaže Bobetko-Majstorović, pomoć izradi prostornog plana, a odražava se tako što određuje koji zahvati povoljno, neutralno ili negativno utječu na okoliš. Iz prostornog će plana tako izostati oni koji nisu dobri za okoliš, bilo da se radi o poljoprivrednom, ekološkom ili turističkom segmentu, no u slučaju da su nužni, poput nekih velikih infrastrukturnih projekata za razvoj prometa, traži se za prirodu najbezbolnije rješenje.

Izmjene i dopune prostornog plana rade se uglavnom prema zahtjevima velikih tvrtki. U zadnje su vrijeme česte teme na našem području spalionice i odlagališta opasnog otpada.
‘Spalionice su na razini države, tako da županijski prostorni planovi ne utječu na njih. Takve infrastrukturne objekte određuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom’, rekla je Bobetko -Majstorović.

Župan Ivo Žinić naglasio je kako se ovakve izmjene donose uvijek kad se pokaže potreba. Svim dobrim projektima, kaže Žinić, pokušava se izaći u susret, no postoje i oni koji nemaju zeleno svjetlo.
‘Bilo je nekoliko zahtjeva, od privatnih osoba do raznih institucija. Prostorni plan iz 2001. godine usklađivan je 2010. godine zbog zahtjeva za centre za gospodarenje otpadom. I sad su postojali neki uvjeti za to, no ipak, nema predviđenih lokacija za odlagalište radioaktivni otpad ni za centre za gospodarenje otpadom’, zaključio je Žinić.

najčitanije