Zajednički do kvalitetnijih prometnica

imp

Do kvalitetnijih prometnica zajedničkim snagama će Zagrebačka i Sisačko-moslavačka županija. Na sastanku načelnika Pokupskog Božidara Škrinjarića i župana Ive Žinića dogovoreno je da se u suradnji s Gradom Karlovcem kreće u inicijativu za asfaltiranje dijela državne ceste D-36 Karlovac-Sisak (od Pokupskog do Vratečkog) i modernizaciju državne ceste D-31 Pokupsko-Velika Gorica. Inicijativi se sad pridružila i Karlovačka županija.
Cesta od Pokupskog do Vratečkog je vjerojatno jedina neasfaltirana državna cesta u Republici Hrvatskoj, dok su na cesti Pokupsko Velika Gorica problem klizišta koja ugrožavaju sigurnost prometovanja.
Župan Žinić je rekao kako Sisačko-moslavačka županija čvrsto podupire ovu inicijativu, jer ceste, kvalitetne ceste, znače opstanak života u Pokuplju i omogućuju razvoj turizma, što je jedna od strateških odrednica Županije.

najčitanije