Za cikloturizam u županiji projekt vrijedan 550 tisuća kuna

nn

Cikloturizam, kao aktivni oblik turizma, jedan je od najbrže rastućih oblika turizma. Samo u Europskoj uniji je 20 milijuna cikloturista koji godišnje ostvare promet od 44 milijuna eura, a posljednjih godina cikloturizam postaje sve zanačajnija turistička grana i u Hrvatskoj. Upravo zato je, na javni poziv Ministarstva turizma, Sisačko-moslavačka županija u suradnji sa županijskom razvojnom agencijom SI-MO-RA prijavila projekt Razvoj cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji. Za projekt vrijedan 550 tisuća kuna Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje u iznosu od 350 tisuća kuna.

Projekt uključuje izradu operativnog programa razvoja cikloturizma u županiji, označavanje ruta izradom prometnog elaborata te postavljanje biciklističke signalizacije kao i znakova u obliku bicikala, postavljanje solarnih bike stupova, izradu biciklističkih karata i izradu mobilne aplikacije.
“Ovo je početak projekta gdje će biti izrađena strategija cikloturizma i gdje ćemo pokušati nadograditi postojeću biciklističku mrežu. Trenutno imamo oko 25 postojećih biciklističkih staza na podruž Sisačko-moslavačke županije, ukupne dužine oko 1000km”, rekao je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, napominjući kako je turizam, pa tako i cikloturizam, jedna od strateških grana razvoja županije. Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 2017.-2020., Županija je potpisala s predstavnicima 21 partnerske institucije od kojih je jedna i Hrvatske vode, pa će se tako sanacijom nekih postojećih nasipa u županiji i izgradnjom novih, određeni dijelovi nasipa iskoristii i za biciklističke staze.
“Mi ionako trebamo prići određenoj modernizaciji nasipa odnosno stabilizirati krunu i na nju, da ne bude zemljani materijal, staviti podlogu, to eventualno uvaljati i pretvoriti u dobru biciklističku stazu, a to ujedno može koristiti kao pristupni put Hrvatskim vodama za potrebe obrane od poplava”, rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

A ono što će Siščanke i Siščane najviše razveseliti činjenica je da je, pored postojećih 12 kilometara biciklističkih staza koje su u Sisku na raspolaganju biciklistima, u izvedbi još oko 10km.
“Iznimno mi je drago što Grad sudjeluje u ovakvom jednom projektu na razini županije i možemo biti primjer i drugim gradovima i općinama kad je u pitanju urbani razvoj biciklističkih staza u urbanim sredinama. Možemo reći da je Sisak prvi po uspjehu na razini županije i bližimo se 20. kilometru urbanih biciklističkih staza i vjerujem da ćemo i kroz projekt povezivanja Siska i Petrinje kroz biciklističku stazu doprinijeti ukupnom razvoju projekta cikloturizma na razini županije”, rekao je dogradonačelnik Siska, Marko Krička.

Grad Sisak prepoznao je prostor oko Ciglarske grabe kao prostor namijenjen sportu i rekreaciji i razvija ga u tom smjeru. Već postoje bicikilistička staza oko jezera, sjenice i roštilji, dječje igralište i dvije promatračnice za ptice i skate-bike park, a gradi se ribarska kuća i obiteljski objekti. Upravo taj prostor bi trebao biti definiran kao bike-zona jer do tamo vodi biciklistička staza uz Fistrovićevu ulicu, kontinuirano do centra grada, a postoji i mogućnost spajanja na šire biciklističke rute. Postojeći ruševni objekt se planira staviti u upotrebu kao info centar/spremišta za potrebe čitave rekracijske zone te tu postoji mogućnost smještaja info-centra za cikloturizam i rent-a-bike. Također, Ciglarska graba predložena je za smještaj solarnog stupa za popravak bicikala. Uz to, Grad Sisak uspostavio je i sustav javnih bicikala na dva terminala, a namjera je proširiti se mrežom po cijelom gradu s još dva terminala.

najčitanije