Vrh vodnog vala Kupe trenutno na području Farkašića, Sava stagnira

imp

Prema izvješću Hrvatskih voda, vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici i dalje je u opadanju te je jutros ukinuto izvanredno stanje obrane od poplava na kostajničkom području. Na snazi ostaju izvanredne mjere obrane od poplava čije se ukidanje očekuje tijekom sutrašnjeg dana. Nastavlja se kontrola stanja i crpljenje procjednih voda.

 

Trenutno se vrh vodnog vala rijeke Kupe nalazi na području Farkašića, 15-20 kilometara uzvodno od Petrinje. Vodostaj rijeke Kupe na mjerodavnoj postaji Farkašić 13.12.2022. u 11:00 sati iznosio je +926 cm i stagnira. Na snazi su i dalje izvanredne mjere obrane od poplava.

 

Tri su kritične lokacije na desnoj obali uz rijeku Kupu na području Petrinje na kojima su u tijeku radovi sanacije nasipa nastalih u potresu: most Brest, Krnjica i Nova Drenčina. Na lokaciji most Brest zbog jakog procjeđivanja provedena je sanacija suhim zemljanim materijalom uz osiguranje jumbo vrećama u dužini 100 m. Na lokaciji Krnjica radi velikog procjeđivanja cijeli dan i noć provodila se sanacija s vrećama s pijeskom te izradom negativnog zdenca. Na lokaciji Nova Drenčina na podizanju privremenog nasipa od vreća s pijeskom u dužini 400 metara angažirani su djelatnici Hrvatskih voda i pripadnici Hrvatske vojske.

 

Vodostaj rijeke Save u Sisku na vodomjernoj postaji Crnac u posljednjih 24 sata porastao je za dodatnih 20-ak centimetara. Trenutačni vodostaj rijeke Save, 13.12.20212. u 12:00 sati na vodomjernoj postaji Crnac iznosi +705 cm s tendencijom stagnacije. U iduća 2 dana očekuje se lagano opadanje vodostaja. Na snazi su redovne mjere obrane od poplava.

 

Vodostaj rijeke Save u Jasenovcu u posljednjih 24 sata porastao je za dodatnih 8 centimetara. Trenutačni vodostaj rijeke Save, 13.12.20212. u 12:00 sati na vodomjernoj postaji jasenovac iznosi +850 cm. U idućih 24 sati očekuje se stagnacija vodostaja na jasenovačkom području. Na snazi su i dalje izvanredne mjere obrane od poplava.

 

Ustava Prevlaka je i dalje otvorena te se dio velikih voda rijeke Save putem ustava Prevlaka i Trebež upušta u retenciju Lonjsko polje i na taj način se snižavaju vodostaji rijeke Save na sisačkom i jasenovačkom području.

 

Prema prognozi DHMZ-a, od četvrtka do subote 15.-17.12.2022. na području sliva rijeke Save očekuju se manje količine kišnih oborina koje mogu kratkotrajno dovesti do ponovnog blagog porasta vodostaja vodotoka na savskom slivu. Ipak, u narednih 7 dana ne očekuju se znatnije količine oborina koje bi mogle utjecati na novi značajniji porast vodostaja, već se generalno očekuje stabilizacija i opadanje vodostaja, osobito rijeke Kupe.

najčitanije