Više od 6000 objekata još čeka prvi pregled

imp

251020211635200516.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 10. ožujka 2021. (8:00))

Prijave: 38 321
Pregledano objekata: 32 108

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 373
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 627
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 207
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 809
Uporabljivo – bez oštećenja: 660
Uporabljivo bez ograničenja: 6 342
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 14 045

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije