Više od 6.500 objekata u županiji privremeno neuporabljivo

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 2. ožujka 2021. (8:00))

Prijave: 37 956
Pregledano objekata: 30 154

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 358
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 539
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 021
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 584
Uporabljivo – bez oštećenja: 646
Uporabljivo bez ograničenja: 6 063
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 12 943

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije