Više od 2,5 tisuće objekata ima crvenu naljepnicu

ibb

Na području županije do danas je prijavljeno 34 860 objekata oštećenih u potresu, a pregledano je njih 18 205.
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 218 objekata, a zbog oštećenja njih 2 313. U kategoriji privremeno neuporabljivih, s potrebom detaljnog pregleda, je 1861 objekt, a privremeno neuporabljivo s potrebnim mjerama hitne intervencije je 2.236 objekata.
Uporabljivo – bez oštećenja su 484 objekta, a oznaku ”Uporabljivo bez ograničenja” 4 177.  Zelenu naljepnicu o uporabljivosti s preporukom o postupanju dobilo je  6 916 objekata.

najčitanije