Usvojen Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom

ministar horvat

Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o obnovi kojim su pojednostavljeni postupci obnove na potresom pogođenim područjima, Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom kojim se detaljno razrađuje postupanje po podnesenim zahtjevima za obnovu.

Programom se detaljno propisuje način isplate novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu čiju je isplatu moguće zatražiti prije početka, u tijeku i nakon završetka obnove odnosno izvješća nadzornog inženjera, istaknuo je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

 

Isplatu je moguće tražiti:

 

  • prije početka obnove – isplaćuje se jednokratno na račun obvezne pričuve
  • u tijeku obnove – isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama
  • nakon završene obnove – isplaćuje se po završenim radovima i izvješću nadzornog inženjera

Programom se ujedno propisuje način isplate novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće tijekom ili nakon gradnje, kao i  način provedbe organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada, a omogućava se i vođenje jednog postupka za uklanjanje i gradnju obiteljske kuće radi učinkovitosti i ekonomičnosti postupka.

 

Vlasnici će u okviru samoobnove moći izvršiti rekonstrukciju postojeće zgrade i izvan postojećih gabarita, sukladno propisima o gradnji odnosno moći će ishoditi građevinsku dozvolu, a vlasniku se daje mogućnosti i da sam gradi zamjensku obiteljsku kuće na temelju tipskog projekta.

 

Odredbe Programa mjera usklađuju se sa Zakonom u dijelu koji se odnosi na tehničku financijsku kontrolu te se brišu odredbe o obvezi provedbe tehničko financijske kontrole za zgrade javne namjene, za projekt uklanjanja i projekt gradnje zamjenske obiteljske kuće.

 

Definira se i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje se grade u organiziranoj obnovi, te se uređuje pitanje stambenog zbrinjavanja davanjem u vlasništvo stana odgovarajuće veličine ili davanjem stana u najam.

 

Cijene za nabave usluga, radova i građevnih proizvoda se ovim Programom ne mijenjaju, a rokovi za podnošenje svih zahtjeva mijenjaju se radi aktiviranja obnove i ističu 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

najčitanije