Uštedom na plinu Grad Kutina osigurao svoj udio u sredstvima za obnovu vrtića

imp

Racionalizacija i promišljenije poslovanje te smanjenje troškova energenata u Gradu Kutini osigurali su čak pola milijuna kuna s kojima se kreće u energetsku obnovu dječjeg vrtića Neven.
Sav novac koji će se ove godine uštedjeti na troškovima plina u Gradu i gradskim ustanovama bit će usmjeren na energetsku obnovu i nadogradnju dječjeg vrtića Neven. Naime, ušteda gradskih troškova osim energetske obnove bit će dovoljna i za izgradnju potrebnog novog krova na tom vrtićkom objektu koji već nekoliko godina prokišnjava.
„Djeca i mladi su prioritet rada i djelovanja ove gradske uprave. Želimo omogućiti sve potrebne uvjete za njihov rast, razvoj i napredovanje. Suludo je govoriti o potrebi energetske obnove i energetske učinkovitosti naših škola, ako se uštede ne provode na svim gradskim razinama. Izuzetno sam ponosan što će transparentnija nabava i obzirnije odnošenje prema grijanju, toploj vodi ili plinu omogućiti našim mališanima sigurniji i zdraviji vrtićki boravak. Ovo je samo primjer, samo početak, što i koliko se može postići samo racionalnijom raspodjelom troškova.“ – rekao je kutinski gradonačelnik Andrija Rudić.
Gradska uprava Grada Kutine ovu odluku je donijela još 2014. godine. Od tada se krenulo u pripremu objedinjenih postupaka javne nabave kojima je najvažniji cilj ušteda na redovnim troškovima koji se pojavljuju u poslovanju gradske uprave i gradskih ustanova i škola. Prvi pozitivan primjer je ušteda od čak 500.000 kuna na troškovima plina koja će se postići već ove godine. Dio je to strateškog pristupa transparentnijem i racionalnijem poslovanju kroz praćenje troškova i eliminiranje svih neopravdanih gubitaka.

najčitanije