Uspješna dokapitalizacija Petrokemije

dn-b

261020211635288541.jpeg

Uprava Društva kutinske Petrokemije na sjednici u srijedu, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrdila je, unutar ponuđenog raspona od 30 do 100 kuna za jednu novu dionicu, jedinstvenu konačnu cijenu jedne nove dionice u iznosu od 30 kuna.

Postojeći dioničari Društva, koji su imali pravo upisa novih dionica u prvom i drugom krugu dokapitalizacije, uplatili su 8.434.733 novih dionica, čime je sukladno Odluci Glavne skupštine, ispunjen uvjet da se izdanje novih dionica smatra uspješno izvršenim.

najčitanije